SWF

Tuesday, March 18, 2014

LAMAN WEB RASMI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PERAKLAMAN WEB RASMI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PERAK
Jabatan Kehakiman Syariah Perak telah mempunyai Laman Web Rasmi yang telah diterbitkan pada Tahun 2013. Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Perak adalah diantara lain memberi kemudahan kepada Pelayar Internet mengetahui dan mengeksplorasi tentang latar belakang Jabatan Kehakiman Syariah Perak dan juga Core Businesses yang dijalankan oleh Institusi ini secara keseluruhan. Diharap Laman Web Rasmi Jabatan ini dapat membantu semua pihak terutama pelanggan khususnya. Wassalam. Thursday, April 14, 2011

HARTA SEPENCARIAN DAN CONTOH BORANG


Harta Sepencarian

( Jointly Acquired Property)
dan
contoh borang permohonan

Mengikut Hukum Syarak, Harta Sepencarian bermaksud pemerolehan harta sepanjang tempoh perkahwinan sama ada membabitkan harta alih atau tak alih dan pihak yang memberi sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Harta Sepencarian adalah “harta-harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan secara bersama oleh Suami dan Isteri yang melibatkan harta alih ( wang, kenderaan dll) dan harta tak alih (rumah, tanah, saham dll”). Biasanya isu Harta Sepencarian timbul apabila berlaku penceraian dalam rumah tangga. Suami ataupun isteri apabila berlaku penceraian akan menuntut harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah untuk Mahkamah menentukan pembahagian yang patut diterima ke atas harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan sebelum berlakunya penceraian.

Mahkamah Tinggi Syariah Perak di bawah bidangkuasanya ( Seksyen 50 (3)(b)(v), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 hendaklah menentukan pembahagian harta sepencarian yang dituntut mengikut (Seksyen 122(2)(a)(b)(c) Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004).

Di bawah Seksyen 122(2)(a)(b)(c) Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004, Mahkamah hendaklah dalam menentukan pembahagian Harta Sepencarian  melihat kepada :-

1.        Takat Sumbangan- Sumbangan yang telah dibuat oleh setiap pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

2.        Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat berama mereka;

3.        Keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada;

Setelah mengambil kira semua pertimbangan² di atas, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang “sama banyak” atas harta sepencarian yang dituntut oleh pihak Plaintif dan Defendan;

Sekiranya berlaku “kematian” samada suami atau isteri , di dalam perkahwinan atau setelah berlaku penceraian, pihak suami atau isteri yang masih hidup boleh menuntut harta sepencarian dengan menamakan waris-waris yang menerima harta faraid si mati sebagai Defendan-Defendan. Contohnya seperti berikut :

" A dan B telah berkahwin dan kemudian telah bercerai. A tidak sempat menuntut harta sepencarian dari B selepas penceraian kerana B telah meninggal dunia. Hasil perkahwinan A & B telah dikurniakan 2 orang anak lelaki dan2 orang anak perempuan. Bapa dan ibu B telah meninggal dunia dahulu sebelum B meninggal dunia. Oleh sebab B telah meninggal dunia , A masih mempunyai hak untuk menuntut harta sepencarian dari waris-waris faraid B"

Di dalam kes di atas, A hendaklah menuntut harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah dengan menamakan waris-waris faraid iaitu anak-anak lelaki dan perempuan sebagai Defendan-Defendan di dalam kes Harta Sepencarian yang difailkan. Setelah Mahkamah membuat keputusan, harta yang telah diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian A dengan B, setelah ditolak bahagian A, baki harta bahagian B (si mati) akan dibahagikan kepada waris-waris mengikut hukum faraid.

Di Negeri Perak, permohonan harta sepencarian bolehlah difail di kaunter Mahkamah Tinggi Syariah di alamat Mahkamah Syariah Perak, Tingkat 5, Jalan Pari Off Jalan Tun Abdul Razak, 30100, Ipoh, Perak atau boleh bertanya kepada Pembantu Pendaftar MTS Perak dengan menghubungi di No Telefon 05-5018400.

Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pendaftar kes Harta Sepencarian.

·                     Saman dan Penyata Tuntutan (ditaip sendiri oleh Pemohon) -    4 salinan
·                     Kad Pengenalan Pemohon - 4 Salinan
·                     Surat Nikah /cerai  - 4 salinan
·                     Bukti Harta yang dituntut ( Geran Tanah, Geran Kereta dll - 4 salinan
·                     Sijil Kematian ( Jika berkenaan ) - 4 salinan
·                     Apa-apa dokumen berkaitan yang menyokong permohonan ini - 4 salinan
( Fee RM 100.00 hendaklah dibayar semasa Pendaftaran Kes)


Wednesday, March 16, 2011

PERMOHONAN FASAKH DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH PERAK

PERMOHONAN Fasakh
di Bawah bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah Perak


SEKSYEN 53 Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004 memperuntukkan seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang disebutkan di dalam seksyen ini (Sila lihat seksyen 53, Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004)

Pada 27 Julai 2010, satu Arahan Amalan Ketua Hakim Syarie Negeri Perak, Bil 2 Tahun 2010 telah dikeluarkan yang menyatakan seperti berikut:-

“ Saya ingin menarik perhatian Y.A/Tuan kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Undang-Undang, Jabatan Kehakiman Syariah Perak pada 22 Julai hingga 24 Julai 2010 di Taiping Golf Resort Perak telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan berhubung kes Pembubaran Perkahwinan secara Fasakh seksyen 53 Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004. Kes ini adalah dibawah bidangkuasa MAHKAMAH TINGGI SYARIAH dan hendaklah disebut, dibicara dan diputuskan di MAHKAMAH TINGGI SYARIAH”.

                 “Arahan Amalan ini berkuatkuasa 1 Disember 2010”

    Oleh sebab yang demikian, mana-mana pihak lelaki atau wanita yang mahu menfailkan atau mahu membuat permohonan Fasakh, hendaklah menfailkan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Perak di Ipoh dan bukan lagi di Mahkamah Rendah Syariah seperti sebelum ini.

Tuesday, March 15, 2011

FEE YANG DIKENAKAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH PERAKFEE-FEE YANG DIKENAKAN
DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH PERAK

Bil
Jenis dokumen
rm
1.
SAMAN DAN PENYATA TUNTUTAN
100
2.
PERMOHONAN
40
3.
AFFIDAVIT
4
4.
WAKALAH PEGUAM
4
5.
EXIBIT ( LAMPIRAN )
1
6.
PINDAAN PENYATA TUNTUTAN
10
7.
PERMOHONAN INTERLOKUTORI DAN AFFIDAVIT
23
8.
PENYATA PEMBELAAN
4
9.
PENYATA PEMBELAAN DAN TUNTUTAN BALAS
104
10.
JAWAPAN KEPADA PENYATA PEMBELAAN
4
11.
AFFIDAVIT JAWAPAN
4
13.
AFFIDAVIT PENYAMPAIAN / TANPA PENYAMPAIAN
4
14.
NOTIS MELEPASKAN PEGUAM
4
15.
NOTIS PENARIKAN DIRI PEGUAM
4
16.
NOTIS PENARIKAN BALIK TINDAKAN
4
17.
PENGGULUNGAN HUJAH / HUJAH
4
18.
PERMOHONAN PERINTAH BERTULIS
4
19.
PERINTAH DALAM KAMAR
20
20.
PERINTAH MAHKAMAH TERBUKA
50
21.
PERAKUAN SEGERA
4
22.
NOTIS RAYUAN MAHKAMAH TINGGI KE RAYUAN
100
23.
IKATAN DOKUMEN
RM4

Monday, March 14, 2011

PERMOHONAN POLIGAMI DAN CONTOH BORANG
PERMOHONAN POLIGAMI
DAN
CONTOH BORANG


    Seksyen 23 Enakmen Undang Keluarga Islam Perak Tahun 2004 memperuntukkan, sekiranya seseorang lelaki hendak bernikah dengan seorang perempuan sedangkan lelaki itu sebelum ini mempunyai isteri atau isteri-isteri, beliau atau lelaki itu hendaklah memohon kepada Mahkamah Syariah kebenaran untuk berpoligami.

   Setelah menerima permohonan dari pemohon untuk berpoligami, Mahkamah Tinggi Syariah akan menetapkan tarikh sebutan dalam tempoh 21 hari dari tarikh pendaftaran penfailan kes. Di dalam kes poligami, Mahkamah Tinggi Syariah akan memanggil isteri pertama dahulu untuk mengetahui persetujuan beliau dan ini diikuti dengan memanggil bakal isteri pemohon dan bakal wali kepada bakal isteri untuk bertanyakan persetujuan mereka.

    Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Perak kaedah yang digunapakai ialah Mahkamah akan memanggil isteri pertama (isteri pemohon yang sedia ada) bersama Pemohon untuk Sebutan kali pertama yang dibuat di hadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah. Sekiranya isteri pemohon (yang sedia ada) itu bersetuju dan tidak ada apa-apa bantahan terhadap permohonan pemohon untuk berpoligami, Pendaftar Mahkamah Tinggi akan menangguhkan kes itu dihadapan Hakim dan mengarahkan Pemohon (suami) membawa bakal isteri dan bakal wali kepada bakal isteri untuk diambil keterangan pada tarikh tangguhan akan datang. Selepas Hakim mengambil keterangan dan mendengar persetujuan bakal isteri dan wali kepada bakal isteri, Mahkamah akan membuat keputusan samada permohonan poligami pemohon diluluskan atau tidak. Biasanya, di dalam kes-kes permohonan poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Perak, jika permohonan berpoligami pemohon dipersetujui oleh isteri yang sedia pemohon, bakal isteri pemohon dan bakal wali kepada bakal isteri pemohon, Mahkamah akan meluluskan permohonan Poligami dan pada hari keputusan dibuat, Mahkamah akan mengeluarkan surat kebenaran berkahwin kepada Pemohon untuk berpoligami.

    Di dalam kes di mana isteri tidak bersetuju suaminya berpoligami, Pendaftar Mahkamah Tinggi semasa sebutan kes akan mengarahkan Isteri yang sedia ada pemohon untuk menfailkan Penyata Pembelaan bagi membantah permohonan pemohon dan selepas Penyata Pembelaan di failkan Pemohon boleh menjawab penyata pembelaan isteri yang sedia ada pemohon dengan menfailkan Jawapan Kepada Penyata Pembelaan. Selepas Pendaftar memastikan Pliding (dokumen-dokumen) di dalam kes lengkap, Pendaftar akan menetapkan tarikh di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk kes dibicarakan. Sekiranya Mahkamah mendapati alasan-alasan isteri yang sedia ada itu relevan, Mahkamah akan membuat keputusan tidak membenarkan Pemohon untuk berpoligami. Walaubagaimanapun, sekiranya Mahkamah mendapati alasan-alasan isteri yang sedia ada pemohon tidak relevan dan Mahkamah mendapati pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan meneruskan kes dengan memanggil bakal isteri pemohon dan wali kepada bakal isteri pemohon untuk diambil keterangan dan persetujuan dan seterusnya meluluskan permohonan pemohon untuk berpoligami

    Di Negeri Perak, permohonan berpoligami bolehlah difail di kaunter Mahkamah Tinggi Syariah di alamat Mahkamah Syariah Perak, Tingkat 5, Jalan Pari Off Jalan Tun Abdul Razak, 30100, Ipoh, Perak atau boleh bertanya kepada Pembantu Pendaftar MTS Perak dengan menghubungi di No Telefon 05-5018400.

Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pendaftar kes Poligami
 • Saman dan Penyata Tuntutan (Hendaklah ditaip sendiri oleh Pemohon) -    4 salinan
 • Kad Pengenalan Pemohon - 4 Salinan
 • Surat Nikah dengan isteri yang sedia ada pemohon - 4 salinan
 • Slip Gaji / Pengesahan Pendapatan - 4 salinan
 • Sijil Kelahiran anak-anak yang dalam tanggungan - 4 salinan
 • Borang dari Pejabat Agama ( Kebenaran Berkahwin) - 4 salinan
 • Kad Pengenalan bakal isteri (sekiranya ada) -  4 salinan
 • Apa-apa dokumen berkaitan yang menyokong permohonan ini - 4 salinan
 • Fee RM 100.00 ( Di bayar semasa pendaftaran kes)                                                                      
 

Sunday, March 13, 2011

HAK PENJAGAAN ANAK (HADHANAH) DAN CONTOH BORANG-BORANGPERMOHON HAK PENJAGAAN ANAK (HADHANAH)
DAN
CONTOH BORANG PERMOHONAN

    Seksyen 82 Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004 memperuntukkan Orang-Orang Yang Berhak menjaga Kanak-Kanak.Di Mahkamah Syariah Perak lazimnya, pasangan yang telah bercerai akan memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Hak Penjagaan untuk menetapkan Penjaga anak-anak mereka samaada Hak Penjagaan anak diberikan kepada Ibu ataupun Bapa. Mengikut seksyen 82 Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004, mana-mana pihak bapa atau ibu atau mana-mana pihak yang berkepentingan boleh menuntut Hak Penjagaan Anak walaupun ibu atau bapa kanak-kanak yang dituntut belum berpisah atau bercerai.

    Biasanya penjagaan anak-anak dibawah umur 9 Tahun adalah tertakluk kepada perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah manakala anak-anak yang berumur 9 Tahun ke atas adalah tertakluk kepada kehendak anak-anak itu samada mahu tinggal bersama Bapa atau Ibu. Di Mahkamah Tinggi Syariah, anak-anak yang berumur 9 Tahun ke atas yang menjadi pertikaian akan dipanggil oleh Hakim di dalam Kamar untuk Hakim bertanyakan siapakah penjaga yang mereka mahukan.

    Di Mahkamah Syariah Perak, Permohonan Hak Penjagaan Anak ( Hadhanah) hendaklah difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah Perak yang berpejabat di Mahkamah Syariah Perak, Aras 5, Jalan Pari, Off Jalan Tun Abdul Razak, 30100, Ipoh, Perak.

Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan bagi proses penfailan kes :-
 • Saman dan Penyata Tuntutan ( Hendaklah ditaip sendiri oleh Pemohon)
 • Kad Pengenalan Plaintif (Pemohon)
 • Sijil Nikah atau Sijil Cerai ( Ibu dan bapa kanak-kanak)
 • Surat Beranak anak-anak
 • Repot Polis ( Jika Ada )
 • Dokumen-Dokumen yang menyokong permohonan.